27.07.2013 27.07.2013 მობილობის მსურველი სტუდენტების საყურადღებოდ!!!

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2013 წლის 22 ივლისის „მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადების განსაზღვრის შესახებ“ №245  ბრძანებით განისაზღვრა მობილობის ვადები:

27.07.2013 26.07.2013 პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა საყურადღებოდ!

გაცნობებთ, რომ 2013 წლის  15 ივლისს ძალაში შევიდა ცვლილებები „პროფესიული განათლების  შესახებ“ საქართველოს  კანონში.  ცვლილებების  ამოქმედებიდან  ორი თვის ვადაში საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ უნდა შეიმუშაოს სათანადო ნორმატიული აქტები, მათ შორის, პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სტუდენტთა

18.06.2013 18.06.2013 აბიტურიენტებისა და სტუდენტების საყურადღებოდ!

გთხოვთ ერთიანი ეროვნული გამოცდების საგამოცდო ბარათების მისაღებად მობრძანდეთ სასწავლო - სამეცნიერო სამსახურში.

საკონტაქტო ინფორმაცია: დალი ბერანძე, ტელ: 591 32 42 42

07.06.2013 7.06.2013 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი აცხადებს მოხალისე პედაგოგთა შესარჩევ კონკურსს „ასწავლე საქართველოსთვის” პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად.

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი აცხადებს  მოხალისე პედაგოგთა შესარჩევ კონკურსსასწავლე საქართველოსთვისპროგრ

03.06.2013 3.06.2013 ,,დემოკრატია და მოქალაქეობის" კურსის სტუდენტთა საყურადღებოდ!

დემოკრატიის მშენებლობა საქართველოში - გამოწვევები და მათი გადაჭრის გზები

28.05.2013 28.05.2013 სტუდენტთა დასკვნითი სამეცნიერო კონფერენცია

2013 წლის 31 მაისს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სხდომათა დარბაზში ტარდება სტუდენტთა დასკვნითი სამეცნიერო კონფერენცია.

დასაწყისი 13 საათზე.

24.05.2013 24.05.2013 ყურადღება!

მიმდინარე წლის 24 მაისს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში 14:00 საათზე ტარდება დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი სახელწოდებით ,,თავისუფლების აკორდი".

კონცერტში მონაწილეობას ღებულობენ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტები და მოწვეული სტუმრები.

კონცერტის ორგანიზატორია სტუდენტური თვითმართველობა.

22.03.2013 22.03.2013 აკადემიური საბჭოს წევრის(ჰუმანიტარული ფაკულტეტიდან) არჩევნები

ჰუმანიტარული ფაკულტეტიდან აკადემიური საბჭოს ერთი წევრის არჩევნები შედგება 2013 წლის 6 აპრილს.

კანდიდატთა რეგისტრაცია იწარმოებს 2013 წლის 27,28,29 მარტს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიაში.

მისამართი: ზუგდიდი, ჯანაშია14. მეორე სართული.

06.03.2013 6.03.2013 აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო   სასწავლო უნივერსიტეტი  2013 –2014 სასწავლო წლისათვის აცხადებს მიღებას შემდეგ   აკრედიტებულ  საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

საბაკალავრო პროგრამები:

25.10.2012 24.10.2012 აკადემიური და წარმომადგენლობითი საბჭოების არჩევნები

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური და წარმომადგენლობითი საბჭოების არჩევნები ტარდება 2012 წლის 2 ნოემბერს.

აკადემიური საბჭო:

ა) ჯანდაცვის ფაკულტეტი -  1 წევრი.

ბ) ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი - 1 წევრი.

გ) ჰუმანიტარული ფაკულტეტი - 1 წევრი.

 

წარმომადგენლობითი საბჭო:

Pages