10.10.2011 8.10.2011 მაგისტრანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სამაგისტრო სასპეციალიზაციო გამოცდა ჩატარდება 2011 წლის 11 ოქტომბერს

03.10.2011 1.10.2011 სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენცია ეკონომიკის მიმართულებით

ქუთაისის უნივერსიტეტი 2011 წლის 5–6 ნოემბერს აწყობს უნივერსიტეტის დაარსებიდან მე–20 წლისთავთან დაკავშირებულ სამეცნიერო – პრაქტიკულ კონფერენციას.

თემა: ეკონომიკისა და ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და განვითარების ტენდენციები.

იმუშავებს 7 სექცია.გამოიცემა კონფერენციის მასალების კრებული.

29.09.2011 28.09.2011 სტუდენტური ოლიმპიადა ეკონომიკის სფეროში

საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების ბაკალავრებისა და მაგისტრანტებისათვის ტარდება მე–2 სტუდენტური ოლიმპიადა. ორგანიზატორები არიან: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ფრთა, საქართველოს ეკონომისტთა ფორუმი და სტუდენტური ნაბიჯი პროგრესისაკენ.

28.09.2011 28.09.2011 სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის განცხადება მობილობასთან დაკავშირებით

იმ აბიტურიენტების საყურადღებოდ ვინც 2011 წელს ერთიანი ეროვნული

გამოცდების გავლის შემდეგ ჩაირიცხნენ ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტში

(ყოფილი ზდუ) და ვერ მოიპოვეს მობილობის უფლება უნდა მიიღონ მონაწილეობა

მობილობის პროცესში, რისთვისაც 29 სექტემბერს სასწრაფოდ უნდა დარეგისტრირდნენ

15.09.2011 14.09.2011 შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორატის განცხადება

ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტის (ყოფილი ზდუ) სტუდენტთა საყურადღებოდ.

სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში მობილობის უფლების მოსაპოვებლად რეგისტრაციები  გრძელდება მ/წლის 20 სექტემბრის ჩათვლით.

14.09.2011 13.09.2011 სოციალური პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების შესახებ

სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში  2011 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუზველზე    საბაკალავრო პროგრამებზე  ჩარიცხულ სოციალური პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების მსურველ  სტუდენტთა საყურადღებოდ: 

08.09.2011 26.08.2011 მობილობა ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტის (ყოფილი ზდუ) სტუდენტებისათვის

სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2011 წლის 21 ივნისის #264 ბრძანებაში შესული ცვლილებების (განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2011 წლის 25 აგვისტოს #662 ბრძანება) შესაბამისად, აცხადებს მობილობას ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტის (ყოფილი ზდუ) ყველა სპეციალობის სტუდენტ

08.09.2011 25.08.2011 პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრის შესახებ

სასწავლო პროცესი პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე „ელექტრიკოსი“(II საფეხური), „დურგალი“(II საფეხური), „ზოოტექნიკოსი (მეცხოველე)“(I საფეხური),  „მებოსტნე“(II საფეხური),    დაიწყება  2011 წლის 25 აგვისტოს, 

  სპეციალობებზე :

25.08.2011 22.08.2011 მიღება პროფესიული გადამზადების უფასო კურსებზე

სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი გაეროს განვითარების პროგრამის ფარგლებში აცხადებს მიღებას პროფესიული გადამზადების უფასო კურსებზე: სარესტორნო საქმის სპეციალისტი (მიმტანი), მზარეული, სასტუმრო საქმის სპეციალისტი (რეცეფციონისტი), დურგალი, მებაღე– დეკორატორი. მისამართი: შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. ზუგდიდი, ჯანაშიას 14.

25.08.2011 22.08.2011 ცხადდება მიღება პროფესიულ პროგრამებზე

სსიპ  შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას I, II, III საფეხურის შემდეგ სახელმწიფო პროფესიულ პროგრამებზე: ელექტრიკოსი, შემდუღებელი (ელექტრორკალური შემდუღებელი),  დურგალი. რეგისტრაცია წარმოებს ქ. ქუთაისის პროფესიულ ცენტრში. ცნობისთვის დარეკეთ: 593 32 42 43. 

Pages