02.09.2014 02.09.2014 პირველკურსელთა რეგისტრაცია დაიწყო

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში 2014 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე ჩარიცხულმა პირებმა რეგისტრაცია უნდა გაიარონ შესაბამის ფაკულტეტებზე. რეგისტრაციისთვის გთხოვთ წარმოადგინოთ შემდეგი დოკუმენტაცია:

18.07.2014 18 07.2014 შიდა მობილობისა და სტატუსის აღდგენის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ
  1. 2014–2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის  სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სტატუსის აღდგენის   მსურველ სტუდენტთა განცხადებების რეგისტრაციის ვადა განისაზღვრა 2014-2015 სასწავლო წლის 13 სექტემბრამდე (ჩათვლით).
18.07.2014 18.07.2014 მობილობის პროცესი I– აგვისტოს დაიწყება

განისაზღვრება მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადები

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანებით განისაზღვრა მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადები: 

24.06.2014 23.06.2014.კონკურსი ასოცირებული პროფესორის ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობაზე.

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ჩატარდა კონკურსი ასოცირებული პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად.

23.06.2014 23.06.2014.სტუდენტებისა და აბიტურიენტების საყურადღებოდ..

აბიტურიენტებს,საგრანტო კონკურსში მონაწილე სტუდენტებს საგამოცდო ბარათებზე შეგიძლიათ მობრძანდეთ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სასწავლო–სამეცნიერო სამსახურში (ოთახი# 214,მეორე სართული).

საკონტაქტო ტელეფონი: 591.32.42.42.

გისურვებთ წარმატებებს!

06.06.2014 04.06.2014.ტრენინგი ადმინისტრაციის თანამშრომლებისთვის ინტერნაციონალიზაციის თემაზე ქ.გრაცი ავსტრია.

ევროკავშირის ტემპუსის პროგრამის მიერ დაფინანსებული პროექტის „აღმოსავლეთ სამეზობლო სივრცის ქვეყნების უმაღლეს სასწავლებლებში ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობა კულტურული და სტრუქტურული ადაპტაციების გზით“ (პარტნიორობის კონტრაქტის No.

29.05.2014 29.05.2014 კონსულტანტ-მასწავლებლების შესარჩევი კონკურსი პროგრამაში „ასწავლე საქართველოსთვის” მონაწილეობის მისაღებად

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი აცხადებს კონსულტანტ-მასწავლებლების შესარჩევ კონკურსს პროგრამაში „ასწავლე საქართველოსთვის”მონაწილეობის მისაღებად

02.05.2014 02.05.2014 საქართველოს პროგრესული ფორუმი

ინფორამაცია ორგანიზაციის შესახებ:

01.05.2014 01.05.2014 შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო აცხადებს კონკურსს ასოცირებული პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შემდეგ მიმართულებებში:

  ჰუმანიტარული ფაკულტეტი

ქართული ფილოლოგიის  მიმართულება:

 ასოცირებული პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული (ძველი ქართული ენა)

ასოცირებული პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული (ძველი ქართული ლიტერატურა)

ისტორიის მიმართულება :

15.03.2014 13.03.2014 სტუდენტური დღეები 2014

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში 14 აპრილს გაიხსნება სტუდენტური დღეები  2014  ტრადიციულად  ღონისძიებით ,,ქართული სიტყვა’’.

Pages