22.09.2021 დაიწყო განაცხადების მიღება „დევნილთა და ეკომიგრანტთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამის“ ფარგლებში.

გაცნობებთ, რომ სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტომ დაიწყო განაცხადების მიღება „დევნილთა და ეკომიგრანტთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამის“ ფარგლებში.

21.09.2021 ,,ახალგაზრდა გამომგონებელთა პრიზი"..

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის - საქპატენტის სახელით, გვსურს გაცნობოთ, რომ   ევროპის საპატენტო უწყება (EPO) ახალგაზრდა გამომგონებლებს მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან აძლევს უნიკალურ შესაძლებლობას მოიპოვოს „ახალგაზრდა გამომგონებელთა პრიზი“, რომელიც ითვალისწინებს ფულად ჯილდოს 20 000 ევროს ოდენობით.

20.09.2021 მასწავლებლის მომზადების (ერთწლიან/60 კრედიტიან) საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის გაგრძელების მსურველთა საყურადღებოდ!..

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში 2021-2022 სასწავლო წელს განხორციელდება მასწავლებლის მომზადების ერთწლიანი საგანმანათლებლო პროგრამები შემდეგი მიმართულებებით:

· ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო-საშუალო საფეხური);

· მათემატიკა (საბაზო-საშუალო საფეხური);

13.09.2021 ბელგიის სამეფოს ბელგიის ზღვისიქითა მეცნიერების სამეფო აკადემია (l’Académie Royale des Sciences d’Outre-Mer (ARSOM)) აცხადებს აკადემიის ყოველწლიურ სამეცნიერო კონკურსს.

გაცნობებთ, რომ ბელგიის სამეფოს ბელგიის ზღვისიქითა მეცნიერების სამეფო აკადემია (l’Académie Royale des Sciences d’Outre-Mer (ARSOM)) აცხადებს აკადემიის ყოველწლიურ სამეცნიერო კონკურსს. კონკურსი ღიაა მეცნიერებისთვის მთელი მსოფლიოდან ასაკობრივი შეზღუდვის გარეშე. თითოეულ კატეგორიაში (კვლევის კითხვის შესაბამისად) გამარჯვებული ნაშრომი მიიღებს 2500 ევროს.

12.09.2021 უზბეკეთის რესპუბლიკის აბრეშუმის გზის ტურიზმის საერთაშორისო უნივერსიტეტი აცხადებს ქართველი სტუდენტებისთვის საგრანტო კონკურსს

გაცნობებთ, რომ უზბეკეთის რესპუბლიკის აბრეშუმის გზის ტურიზმის საერთაშორისო უნივერსიტეტი აცხადებს ქართველი სტუდენტებისთვის საგრანტო კონკურსს 2021-2022 აკადემიურ წელს. საქართველოსთვის გამოყოფილია 1 სტიპენდია სამაგისტრო პროგრამაზე, შემდეგ მიმართულებებზე: Pilgrimage Tourism, Logistics in Tourism, Museum Studies, Management of Cultural Heritage.

07.09.2021 ვებინარი თემაზე: "რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, კოვიდი და ვაქცინაცია"
07.09.2021 მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაცია - ზსსუ-ში..

2021-2022 სასწავლო წელს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით 1. მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაციის პერიოდი განისაზღვრა 2021 წლის 14 სექტემბრის ჩათვლით.

07.09.2021 პირველსემესტრელ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

სასწავლო პროცესი ზსსუ-ში 04 ოქტომბერს დაიწყება. 2021–2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის უფლებამოპოვებული აბიტურიენტებისთვის ზსსუ რექტორის ბრძანებით

05.09.2021 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობა- დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადა დასრულდება 10 სექტემბერს

ზსსუ - ში მობილობის წესით ჩარიცხვის მსურველებმა უნდა გაიარონ რეგისტრაცია სასწავლო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე 2021 წლის 10 სექტემბრამდე და წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

1. განცხადება შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის სახელზე,

02.09.2021 2021–2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის საბაკალავრო პროგრამების სტუდენტთა საყურადღებოდ!

2021–2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე ადმინისტრაციული (ფინანსური) რეგისტრაციისა და სტუდენტებთან ხელშეკრულებების გაფორმების ვადად განისაზღვრა პერიოდი  2021 წლის 10 სექტემბრიდან 10 ოქტომბრის ჩათვლით.

აკადემიური რეგისტრაცია იწარმოებს 2021 წლის 10 სექტემბრიდან 10 ოქტომბრის ჩათვლით.

Pages