13.09.2021 ბელგიის სამეფოს ბელგიის ზღვისიქითა მეცნიერების სამეფო აკადემია (l’Académie Royale des Sciences d’Outre-Mer (ARSOM)) აცხადებს აკადემიის ყოველწლიურ სამეცნიერო კონკურსს.

გაცნობებთ, რომ ბელგიის სამეფოს ბელგიის ზღვისიქითა მეცნიერების სამეფო აკადემია (l’Académie Royale des Sciences d’Outre-Mer (ARSOM)) აცხადებს აკადემიის ყოველწლიურ სამეცნიერო კონკურსს. კონკურსი ღიაა მეცნიერებისთვის მთელი მსოფლიოდან ასაკობრივი შეზღუდვის გარეშე. თითოეულ კატეგორიაში (კვლევის კითხვის შესაბამისად) გამარჯვებული ნაშრომი მიიღებს 2500 ევროს.

12.09.2021 უზბეკეთის რესპუბლიკის აბრეშუმის გზის ტურიზმის საერთაშორისო უნივერსიტეტი აცხადებს ქართველი სტუდენტებისთვის საგრანტო კონკურსს

გაცნობებთ, რომ უზბეკეთის რესპუბლიკის აბრეშუმის გზის ტურიზმის საერთაშორისო უნივერსიტეტი აცხადებს ქართველი სტუდენტებისთვის საგრანტო კონკურსს 2021-2022 აკადემიურ წელს. საქართველოსთვის გამოყოფილია 1 სტიპენდია სამაგისტრო პროგრამაზე, შემდეგ მიმართულებებზე: Pilgrimage Tourism, Logistics in Tourism, Museum Studies, Management of Cultural Heritage.

07.09.2021 ვებინარი თემაზე: "რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, კოვიდი და ვაქცინაცია"
07.09.2021 მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაცია - ზსსუ-ში..

2021-2022 სასწავლო წელს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით 1. მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაციის პერიოდი განისაზღვრა 2021 წლის 14 სექტემბრის ჩათვლით.

07.09.2021 პირველსემესტრელ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

სასწავლო პროცესი ზსსუ-ში 04 ოქტომბერს დაიწყება. 2021–2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის უფლებამოპოვებული აბიტურიენტებისთვის ზსსუ რექტორის ბრძანებით

05.09.2021 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობა- დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადა დასრულდება 10 სექტემბერს

ზსსუ - ში მობილობის წესით ჩარიცხვის მსურველებმა უნდა გაიარონ რეგისტრაცია სასწავლო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე 2021 წლის 10 სექტემბრამდე და წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

1. განცხადება შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის სახელზე,

02.09.2021 2021–2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის საბაკალავრო პროგრამების სტუდენტთა საყურადღებოდ!

2021–2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე ადმინისტრაციული (ფინანსური) რეგისტრაციისა და სტუდენტებთან ხელშეკრულებების გაფორმების ვადად განისაზღვრა პერიოდი  2021 წლის 10 სექტემბრიდან 10 ოქტომბრის ჩათვლით.

აკადემიური რეგისტრაცია იწარმოებს 2021 წლის 10 სექტემბრიდან 10 ოქტომბრის ჩათვლით.

02.09.2021 ზსსუ-ს პროფესიულ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების იმ პროფესიული სტუდენტებისთვის, რომელთა სასწავლო პროცესი უნდა განახლებულიყო  სექტემბრის თვეში, თეორიული კომპონენტები ჩაუტარდებათ  ონლაინ რეჟიმში.  რაც შეეხება პრაქტიკული მეცადინეობებისა და სწავლის შედეგების დადასტურების ვადებს, დამოკიდებულია კოვიდ-პანდემიასთან დაკავშირებულ რეგულაციებზე.

01.09.2021 უმაღლეს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე დარეგისტრირებულ აპლიკანტთა საყურადღებოდ!..

უმაღლეს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე დარეგისტრირებული აპლიკანტებისთვის ქიმია - ბიოლოგიასა და ზოგად უნარებში პროფესიული ტესტირება ჩატარდება 2021 წლის 6 და 7 სექტემბერს მისამართზე: ზუგდიდი, ჯანაშიას ქ.N14- შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში. ქიმია-ბიოლოგია 6 სექტემბერი, ზოგადი უნარები 7 სექტემბერი.

31.08.2021 იწყება სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის 2021 წლის შემოდგომის ნაკადზე რეგისტრაცია.

სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობის პირობები: სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლია პირს, რომელიც სწავლობს საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ბაკალავრიატის აკრედიტირებულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე და არის დამამთავრებელი სემესტრის (ბოლო ორი სემესტრი) სტუდენტი ან სწავლობს სამაგისტრო, სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე და სწავლისას გამო

Pages