ექსტენციის ცენტრის შესახებ

მიმდინარეობს საიტის განახლება

UNDP-ისა და შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პარტნიორობით სენაკის პროფესიული პროგრამების განყოფილების ბაზაზე განხორციელდა პროექტი ,, სამეგრელო -ზემო სვანეთის რეგიონის დაუცველი მოსახლეობის ხელშეწყობა“, რომლის მიზანი იყო:

* იძულებით გადაადგილებულ პირთა ხელშეწყობის ეროვნული სისტემის გაძლიერება

* პირდაპირი ჰუმანიტარული დახმარებიდან განვითარების სტრატეგიაზე გადასვლა

* ადგილობრივი განვითარების გაუმჯობესებასა და სიღარიბის დაძლევა

პროექტის ფარგლებში 2013 წელს დაფუძნდა და დღემდე ფუქციონირებს ფერმერთა საინფორმაციო-საკონსულტაციო მომსახურეობა /ექსტენციის ცენტრი და განხორციელდა სადემონსტრაციო პროექტები. ცენტრის მომსახურეობა მოიცავს კონკრეტულ და დარგობრივ კონსულტირებას თანამედროვე მეთოდებზე და ტექნოლოგიებზე სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგებში. კერძოდ:

* მებოსტნეობა

* ვეტერინარია

* მეფუტკრეობა

* საკვებწარმოება

* მეცხოველეობა

* მეხილეობა

UNDP-ის მხარდაჭერით განხორციელდა სადემონსტრაციო პროექტი, “პოლიკარბონატის თბილი სათბური”, რომელიც მუშაობს სამი ენერგიის წყაროზე: მიწის, მზის და ელექტროენერგიის. სათბური გადახურულია პოლიკარბონატით, მისი საგარანტიო პერიოდი არის 25 წელიწადი და მაქსიმალურად იყენებს მზისა და ნიადაგის ენერგიას, შესაბამისად ზოგავს გათბობისთვის საჭირო ელექროენერგიის დანახარჯებს.