კონტაქტი

მიმდინარეობს საიტის განახლება

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
საქართველო, 2100 ზუგდიდი, ჯანაშიას ქ. #14

დალი ბერანძე - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

ელ.ფოსტა: daliberandze@zssu.edu.ge

ტელ: 591 32 42 42 

მანანა სამუშია - პროფესიული განათლების დეპარტამენტის უფროსი

ელ.ფოსტა: mananasamushia@zssu.edu.ge

ტელ: 557 44 09 22

zssuedu@gmail.com

 

 

 

საკონტაქტო ფორმა