სერვისები

მიმდინარეობს საიტის განახლება

 13403990_801687799966717_2954205360785493754_o.jpg

 

 

       კარიერის მართვის ერთთვიანი ტრენინგ - კურსი

 

 

                                                            კურსის მიზანია

 • დაეხმაროს სტუდენტებს საკუთარი ინტერსების, ღირებულებების,პიროვნული მახასიათებლების,უნარებისა და პროფესიული შესაძლებლობების ძიებაში
 • დააახლოვოს სტუდენტები დამსაქმებლებთან, რაც მათ პროფესიული მიზნების მიღწევაში დაეხმარება
 • გაზარდოს სტუდენტთა შრომით ბაზარზე დასაქმების შესაძლებლობა                                                             

                                                      სტუდეტი შეძლებს

 • იცოდეს და გაიზროს, რომ კარიერის განვითარების გზაზე წარმატების მიღწევის აუცილებელი პირობაა, მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლა დასაქმების მნიშვნელობას კარიერული მუდმვი წარმატებისთვის.
 • გამოავლინოს კარიერის მართვის უნარები, მიდგომები და კომპეტენციები პერსპექტიული სამუშაო ადგილის საპოვნელად.
 • გააკეთოს კარგად გააზრებული  სამომავალო კარიერული არჩევანი კონკრეტულ სიტუაციაში მიიღოს შესაფერისი კარიერული გადაწყვეტილება
 • საკუთარი კარიერული მიზნებიდან გამომდინარე განივითროს სამსახურის ძიების სტრატეგია

 

https://www.facebook.com/538057772996389/videos/538119169656916/

https://www.facebook.com/538057772996389/videos/538115639657269/

https://www.facebook.com/538057772996389/videos/538137366321763/

 

29982807_1230171857118307_658632240313506645_o.jpg      

 

 

 ყოველკვირეული სემინარები კარიერასთან     დაკავშირებულ აქტუალურ საკითხებზე

 

სემინარი 1

·სემინარის სახელწოდება: “კარიერული გადაწყვეტილების მიღება“

 • სემინარის ჩატარების ადგილი შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კარიერის ცენტრი
 • სემინარის ხანგრძლივობა - 2 საათი
 • სამიზნე  ჯგუფი:სემინარი საინტერესო იქნება იმ სტუდენტებისათვის, რომელთაც სურთ იცნობდნენ კარიერული გადააწყვეტილეის მიღების პროცესს,  მასთან დაკავშირებულ პრობლემებსა და გადაჭრის გზებს,უნდათ შეიძინონ კარიერული გადაწყვეტილების მიღების უნარები.

სემინარი 2

    ·სემინარის სახელწოდება: “კარიერული გეგმა“

 • სემინარის ჩატარების ადგილი შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კარიერის ცენტრი
 • სემინარის ხანგრძლივობა - 2 საათი
 • სამიზნე  ჯგუფი: სემინარი სასრგებლო იქნება იმ სტუდენტთათვის, რომელთაც სურთ ეფექტური ინდივიდუალური კარიერის გეგმის შედგენა, რაც მათ შესაძლებლობას მისცემს  იცოდნენ საკუთარი ინტერესების, ღირებულებების, სუსტი და ძლიერი მხარეების შესახებ,ჰქონდეთ მონახაზი თუ რა გამოცდილება და  ცოდნაა საჭირო კარიერული მიზნების მისაღწევად.

     სემინარი 3

სემინარის სახელწოდება: CV-სწერა

 • სემინარის ჩატარების ადგილიშოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კარიერის ცენტრი
 • სემინარის ხანგრძლივობა - 2 საათი

         სამიზნე  ჯგუფი: სემინარი საინტერესო იქნება იმ სტუდენტთათვის, რომელთაც სურთ დამსაქმებლის წინაშე ეფექტური რეზიუმით წარდგნენ.

    სემინარი 4

·სემინარის სახელწოდება: გასაუბრება

 • სემინარის ჩატარების ადგილი  შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კარიერის ცენტრი  
 • სემინარის ხანგრძლივობა - 2 საათი
 • სამიზნე-ჯგუფი: სემინარი დაეხმარება იმ სტუდენტებს,რომელთაც სურთ გასაუბრებაზე დამსაქმებლის წინაშე ეფექტურად წარსდგნენ. ისინიგაეცნობიან ინტერვიუს ტიპებსა და მოთხოვნებს, ყველაზე გავრცელებულ თემებსა და  ინტერვიუზე დასმულ შეკითხვებს.

 

33216367_1785608304819137_1399742000818814976_o.jpg

 

   პროფორიენტაციის შეხვედრები და სემინარები   საჯარო სკოლის მოსწავლეებისათვის