ჟურნალის სიახლეები

მიმდინარეობს საიტის განახლება

18.07.2022 სტატიათა კონკურსი

რეგიონული უნივერსიტეტების სამართლის ჟურნალი „სამართლის აქტუალური საკითხები“ აცხადებს სტატიათა კონკურსს და იწვევს სამართლის სფეროში მომუშავე მეცნიერებს, მკვლევარებს, ექსპერტებს, დოქტორანტებს, სპეციალისტებს, სტუდენტებს სამეცნიერო ნამუშევრების 2022 წლის გამოცემაში გამოსაქვეყნებლად.