უნივერსიტეტში ფსიქოლოგიის ცენტრი გაიხსნა.

მიმდინარეობს საიტის განახლება

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ფსიქოლოგიის ცენტრი გაიხსნა. პროექტი ხორციელდება საერთაშორისო პროგრამის ფარგლებში, შექმნილია კონსორციუმი, სადაც საქართველოდან 9 უნივერსიტეტი იღებს მონაწილეობას, მათ შორის ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კონსორციუმში მონაწილეობს 3 უცხოური უნივერსიტეტი.
პროექტის პარტნიორები არიან განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი.
პროექტი 2 წელია ხორციელდება, პროგრამის ფარგლებში გადამზადდა პერსონალი. ცენტრის არსებობა მნიშვნელოვანია უნივერსიტეტის ბაზაზე, რადგან ის მუნიციპალიტეტში არსებულ შესაბამისი პროფილის დაწესებულებებთან გაფორმებული მემორანდუმების საფუძველზე მოემსახურება ბენეფიციარებს რეგიონის მასშტაბით .

      322872589_476850494394568_5500704860755763448_n.jpg 322874122_659901052595196_7326600872738568883_n.jpg

      323201031_740247257430940_6955202226328380926_n.jpg 322880436_700578461746279_2194951062415665427_n.jpg

      323157927_3285628201754872_3184673229220227388_n.jpg 322900636_1258837558308590_2913268732962306377_n.jpg

      322948024_859237368718342_697888827018757541_n_0.jpg 322879901_838409010771485_2466407645111423015_n.jpg