უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის, სამეცნიერო სამსახურისა და ,,ჰორიზონტი ევროპა“ საუნივერსიტეტო საგრანტო ოფისის წარმომადგენლები ჰუმანიტარული მიმართულების აკადემიურ პერსონალს შეხვდნენ.

მიმდინარეობს საიტის განახლება

ვლევითი საქმიანობის საუნივერსიტეტო მხარდაჭერის მექანიზმებისა და ახალი შესაძლებლობების გაცნობის მიზნით სასწავლო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის, სამეცნიერო სამსახურისა და ,,ჰორიზონტი ევროპასაუნივერსიტეტო საგრანტო ოფისის წარმომადგენლები ჰუმანიტარული მიმართულების აკადემიურ პერსონალს შეხვდნენ.

შეხვედრაზე ისაუბრეს კვლევების მხარდამჭერი ორგანიზაციული სტრუქტურების, კვლევის შეფასების ინდიკატორების, საუნივერსიტეტო საგრანტო სისტემის, პლაგიატის საწინააღმდეგო პოლიტიკისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზების გამოყენების შესახებ. შეხვედრის მონაწილეებმა ერთმანეთს გაუზიარეს ინფორმაცია 2024-2025 წელს დაგეგმილი საერთაშორისო კონფერენციების შესახებ.

   434180549_758477066263674_5514302408333147053_n (1).jpg 434417436_758477059597008_7773724222663285742_n.jpg 434158633_758477159596998_8710658106721111776_n.jpg