უნივერსიტეტის შემოქმედებითი ინკუბატორის ბაზაზე 27 მარტს დაიწყო საგანმანათლებლო კურსი- „მარკეტინგი მცირე სამეწარმეო სექტორში“.

მიმდინარეობს საიტის განახლება

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის, ევროკავშირის პროექტის #EU4Culture მხარდაჭერით შემუშავებული ზუგდიდის კულტურის განვითარების სტრატეგიისა და მისი სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ამოცანების შესაბამისად, შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის შემოქმედებითი ინკუბატორის ბაზაზე 27 მარტს დაიწყო საგანმანათლებლო კურსი- „მარკეტინგი მცირე სამეწარმეო სექტორში“.