ხუთწლიანი ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამები