მიმდინარეობს საიტის განახლება
28.05.2024 ინგლისური კლუბის მორიგი შეხვედრა ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკელ ლექტორებთან

ინგლისური კლუბის მორიგი შეხვედრა ზუ

24.04.2024 უნივერსიტეტის სტუდენტების მეორე ნაკადი გაემგზავრება პოლონეთში, ისინი მონაწილეობას მიიღებენ ერთ კვირიან გაზაფხულის სკოლაში.

20 მაისს ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

12.04.2024 უნივერსიტეტში შემოქმედებითი ინკუბატორის ბაზაზე სტუდენტური ინოვაციების ხელშეწყობის მიზნით გამოცხადებულ საგრანტო პროგრამის კონკურსში სამი გამარჯვებული იდეა გამოვლინდა.

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის 

03.04.2024 სტუდენტური პროექტი უნივერსიტეტის მესამე მისიის ფარგლებში.

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო

29.03.2024 უნივერსიტეტმა დაიწყო ევროპის საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან პარტნიორული თანამშრომლობის აქტივობების განხორციელება, უნივერსიტეტის მისიისა და შრომის ბაზრის დაკვეთის, ინტერნაციონალიზაციის მიზნების და პრიორიტეტების გათვალისწინებით.

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტმა დაიწყო ევროპის საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან პარტნიორული თანამშრომლობის აქტივობების განხორციელება, უნივერსიტეტის მისიისა და შრომის ბაზრის დაკვეთის, ინტერნაციონალიზაციის მიზნების და პრიორიტეტების გათვალისწინებით.

05.03.2024 International Conference - Exploring Frontier cultures: Ancient and Modern Perspectives in Caucasia, Ukraine and the Balkans

Exploring Frontier cultures: Ancient and Modern Perspectives in Caucasia, Ukraine and the Balkans

18.02.2024 უნივერსიტეტის კიდევ ერთმა სტუდენტმა მოიპოვა სასწავლო სტიპენდია პორტუგალიის პორტოს უნივერსიტეტში სწავლის გასაგრძელებლად

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის კიდევ ერთმა სტუდენტმა მოიპოვა სასწავლო სტიპენდია პორტუგალიის პორტოს უნივერსიტეტში სწავლის გასაგრძელებლად.

12.02.2024 საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია 2024

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „მეცნიერული მიღწევები ვეტერინარიის დარგის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარებისათვის (AVET)“.

06.02.2024 ფარმაციის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულების საყურადღებოდ!..

ფარმაციისსაბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის

14.12.2023 ვორქშოპი "კრიტიკული აზროვნება ინგლისური ენის სწავლებაში".

განიხილება კრიტიკული აზროვნების ჩართულობა

Pages