საკონტაქტო ინფორმაცია

მიმდინარეობს საიტის განახლება

დალი ბერანძე - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი

ელ.ფოსტა: daliberandze@zssu.edu.ge

ტელ.: 591 32 42 42