ჩვენ შესახებ

მიმდინარეობს საიტის განახლება

უწყვეტი განათლების ცენტრი წარმოადგენს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის დამხმარე სტრუქტურულ ერთეულს. ცენტრის ძირითადი ფუნქციებია ფართო საზოგადოებისთვის უწყვეტი განათლების ცენტრის სერვისების შეთავაზებით სასწავლო უნივერსიტეტის როლისა და მნიშვნელობის გაძლიერება.

უწყვეტი განათლ;ების ცენტრი

მისამართი: შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი ქ. ზუგდიდი ჯანაშიას # 14, ( ოთახი 114)

ტელ : 568855661 ელ. მისამართი: anatsitashvili@zssu.edu.ge