ბიბლიოთეკათშორისი აბონემენტი

მიმდინარეობს საიტის განახლება

საბიბლიოთეკო დოკუმენტები, რომლებიც არ მოიძიება  შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო  უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკის ფონდებში, მკითხველს შეუძლია, დაუკვეთოს საქართველოს ბიბლიოთეკებს, ბიბლიოთეკათშორისი აბონემენტის საშუალებით.