შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში  წარმატებით გრძელდება ლიდერ მასწავლებელთა ტრენინგები USAID საბაზისო განათლების პროგრამა / USAID Basic Education Program - ის ფარგლებში. ტრენინგებს ატარებენ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელემწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის კვალიფიციური ტრენერები. მეორე სატრენინგო თემა- "კრიტიკული აზროვნება და პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული სწავლა-სწავლების საკითხები მათემატიკასა და წიგნიერებაში" მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ სამეგრელო-ზემო სვანეთის საჯარო სკოლების 300-მდე ლიდერმა მასწავლებელი მონაწილეობდა ზემოთ ხსენებულ ტრენინგში.