უმაღლეს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე დარეგისტრირებული აპლიკანტებისთვის ქიმია - ბიოლოგიასა და ზოგად უნარებში პროფესიული ტესტირება ჩატარდება 2021 წლის 6 და 7 სექტემბერს მისამართზე: ზუგდიდი, ჯანაშიას ქ.N14- შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში. ქიმია-ბიოლოგია 6 სექტემბერი, ზოგადი უნარები 7 სექტემბერი. კონკრეტული დრო თითოეული აპლიკანტისთვის  კვირის ბოლომდე იქნება ცნობილი.