პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების იმ პროფესიული სტუდენტებისთვის, რომელთა სასწავლო პროცესი უნდა განახლებულიყო სექტემბრის თვეში, თეორიული კომპონენტები ჩაუტარდებათ  ონლაინ რეჟიმში. რაც შეეხება პრაქტიკული მეცადინეობებისა და სწავლის შედეგების დადასტურების ვადებს, დამოკიდებულია კოვიდ-პანდემიასთან დაკავშირებულ რეგულაციებზე. არსებული სიახლეები განთავსდება შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე  zssu.ge

დეტალური ინფორმაციისთვის მიმართეთ ჯგუფხელებს/პროგრამის ხელმძღვანელებს/ადმინისტრაციას