შეგახსენებთ რომ საბუთების მიღების ვადა იწურება 8 ოქტომბრის 2 საათზე. ჩარიცხვის მიზნით გთხოვთ წარმოადგინოთ:

  1. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ან პასპორტის ასლი;
  2. განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი
  3. ფოტოსურათი  3X4 ზე 1 ცალი;
  4. დევნილის ან/და სოციალურად დაუცველის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ის ასლები (არსებობის შემთხვევაში)

ზსსუ  გისურვებთ წარმეტებებს !!!

დამატებითი კითხვებისთვის დაგვიკავშირდით ნომრებზე:

ზუგდიდის ბაზა:

მანანა სამუშია (პროფესიული განათლების განვითარების სამსახურის უფროპსი)-ტელ.:557440922

მარი ბოჭორიშვილი (სასწავლო პროცესის მართვის განყოფილების უფროსი)-

ტელ:  577315751

ნანი კოკელაძე (რეესტრის მწარმოებელი)

ტელ:577348457

სენაკის ბაზა:

მანანა ჭანტურია (პროფესიული პროგრამების განყოფილების უფროსი)

ტელ:595097198

თეა გოგინავა (სასწავლო პროცესი მართვის მთავარი სპეციალისტი)

ტელ:592500776