შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში დღეს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების პირველკურსელი სტუდენტებისთვის სწავლის პროცესი დაიწყო.

შეხვედრა უნივერსიტეტტის ღია სივრცეში გაიმართა, სადაც სტუდენტებს ახალი სასწავლო წლის დაწყება უნივერსიტეტის რექტორმა თეონა ხუფენიამ მიულოცა. სტუდენტებმა მიიღეს ინფორმაცია სასწავლო უნივერსიტეტის მისიაზე, შინაგანაწესზე, ეთიკის კოდექსზე, სტუდენტთა უფლება-მოვალეობებზე, სასწავლო პროცესის მარეგულირებელ წესებსა და სხვა აუცილებელ საკითხებზე.

ქვეყანაში შექმნილი ეპიდვითარებიდან გამომდინარე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის პროცესი ჰიბრიდული მეთოდით განხორციელდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ თეორიული სწავლების ნაწილში სტუდენტები გააგრძელებენ სწავლებას დისტანციურ რეჟიმში, ხოლო პრაქტიკული კომპონენტებისა და სწავლის შედეგების შესასრულებლად გამოცხადდებიან სასწავლო უნივერსიტეტის ბაზაზე ან/და პრაქტიკის ობიექტზე. უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს ჯანდაცვის რეკომენდაციით გათვალისწინებული რეგულაციების დაცვას.

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი ზუგდიდის ბაზაზე 18 პროფესიულ პროგრამას ახორციელებს, სენაკის ბაზაზე კი - 14-ს

         254882309_994321258098864_2036086060973983592_n.jpg  254788547_480713369804968_5293846146821698936_n.jpg

         255011136_204540941793591_6417230535319530265_n.jpg  254744865_566410307996970_6211598661468604769_n.jpg

         255487568_427458228973912_5923347332672856986_n.jpg  254077406_422647972572388_6717123512443008756_n.jpg

         254426675_579065519820855_81909802704790961_n.jpg  254681773_191766729804471_3115821868279047514_n.jpg

         254111380_420507059794307_3241676806225371662_ngg.jpg  255060682_1337569939994600_8981880945131526392_n.jpg