2022 წლის 28 იანვარს  შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში პროექტის ,, ახალგაზრდები მდგრადი განვითარებისათვის“ ფარგლებში ჩატარდა სემინარი  თემაზე „კლიმატის ცვლილება და მდგრადი განვითარება“.  

სემინარი ჩატარდა ორ სესიად:

1  ,,მდგრადი განვითარება და დღის წესრიგი 2030“- ქეთევან ლატარია ასოცირებული პროფესორი

2. კლიმატის ცვლილება/- ანა მოსიაშვილი, მაია კოდუა

პროექტი ხორციელდება სენი-კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის (CENN) მიერ.

         DSC_4136 (2).jpg DSC_4132 (2).jpg

         DSC_4138 (2).jpg DSC_4134 (2).jpg