კონკურსი „მშვიდობის ჯილდო ახალგაზრდებისთვის“ .

მიმდინარეობს საიტის განახლება

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი აცხადებს კონკურსს „მშვიდობის ჯილდო ახალგაზრდებისთვის“ .

განაცხადები უნდა მიეწოდოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატს 2022 წლის 1 ივლისიდან 19 აგვისტოს ჩათვლით,  ქართულ ენაზე, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: info@smr.gov.ge.

კონკურსის შესახებ დეტალებს გაეცნობით ქვემოთ მითითებულ ლინკზე:

https://smr.gov.ge/ge/news/read/2228/konkursi-saxelmwifo-ministris-aparatis-mshvidobis-jildos-axalgazrdebistvis-mosapoveblad

აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით იხილეთ ქვემოთ მოცემული განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ოფიციალურ წერილი (იხ.ბმული ფაილის სახით)