დუალური საგანმათლებლო პროგრამის ფარგლებში, შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტები ამ ეტაპზე დაკალმების პროცესში იღებენ მონაწილეობას. გარდა ამისა სტუდენტები აქტიურად არიან ჩართული ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე მიმდინარე სხვადასხვა სახის სამუშაოებში.

სტუდენტებს ინსტრუქტორობას უწევს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ,, დეკორატიული მებაღეობის“/დუალური/საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი, ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის მცენარეთა კოლექციის მართვის განყოფილების უფროსი ლარისა თირქია.

        300034531_168250689055463_6618653302184313058_n_0.jpg 300053315_168250809055451_9023921492244639719_n_0.jpg

        300053315_168250809055451_9023921492244639719_n_1.jpg 300070696_168250762388789_1435739308946231747_n_1.jpg