უნივერსიტეტისა და ბილეფელდის გამოყენებითი მეცნიერების უნივერსიტეტის სტუდენტების პირველი გაცნობითი შეხვედრა გაიმართა.

მიმდინარეობს საიტის განახლება

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტისა და ბილეფელდის გამოყენებითი მეცნიერების უნივერსიტეტის სტუდენტების პირველი გაცნობითი შეხვედრა გაიმართა. სტუდენტები შემდეგი სამი თვის განმავლობაში ყოველკვირეულად ჩაერთვებიან ონლაინ კურსში "კოგნიტური ქცევითი თერაპიის შესავალი".