შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტისა და ბილეფელდის გამოყენებითი მეცნიერების უნივერსიტეტის სტუდენტების პირველი გაცნობითი შეხვედრა გაიმართა. სტუდენტები შემდეგი სამი თვის განმავლობაში ყოველკვირეულად ჩაერთვებიან ონლაინ კურსში "კოგნიტური ქცევითი თერაპიის შესავალი".