პროფესიული უნარების განვითარების საორიენტაციო კურსები სკოლის მოსწავლეებისთვის გრძელდება!..

მიმდინარეობს საიტის განახლება

პროფესიული უნარების განვითარების საორიენტაციო კურსები სკოლის მოსწავლეებისთვის გრძელდება!..