გაცვლითი პროგრამები პორტოს უნივერსიტეტში (პორტუგალია)

მიმდინარეობს საიტის განახლება

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებსა და პერსონალს MOBILE 22 Project-ის ფარგლებში (კოორდინატორი პორტუგალიის პორტოს უნივერსიტეტი), 22 ქვეყნის 71 პარტნიორ უნივერსიტეტს შორის ეძლევათ შესაძლებლობა მიიღონ მონაწილეობა Erasmus+ გაცვლით მობილობაში.