აიპ სამართლის განათლებისა და ექსპერტიზის ცენტრ ,,მართლმსაჯულების სახლის" და USAID სამართლის უზენაესობის პროგრამის მხარდაჭერით 20 იანვარს, შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ჩატარდა დიპლომატ თედო ჯაფარიძის საჯარო ლექცია თემაზე:"ქართულ- ამერიკული ურთიერთობების ისტორია და პერსპექტივები".

ამავე დღეს უნივერსიტეტში ჩატარდა სამართლის ჯგუფის მსმენელებისათვის პრაქტიკული სავარჯიშო: შესავალი სიტყვა სასამართლო პროცესზე და მოწმეთა დაკითხვის ხელოვნება.

საინტერესო იყო პრაქტიკული სავარჯიშოები პროგრამის მონაწილეთათვის.

პრაქტიკულ ტრენინგს ესწრებოდნენ მათშორის დაინტერესებული სტუდენტები სამართლის ფაკულტეტიდან.

USAID Rule of Law Program I USAID სამართლის უზენაესობის პროგრამა

         324665081_731229671639434_6509671831833278566_n.jpg 324182418_993374624969482_4411400890352081570_n.jpg