წარმომადგენლობითი საბჭოს შემადგენლობა

1. ლარისა თირქია  - წამომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი (ასოცირებული პროფესორი)

2. ნანა გელენავა    - წევრი (ასოცირებული პროფესორი)

3. ენვერ არველაძე -წევრი (ასოცირებული პროფესორი)

4. მაკა შეროზია - წევრი (ასოცირებული პროფესორი)

5. სალომე ბერიშვილი  - წევრი ( სტუდენტი, საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის  ფაკულტეტი)

6. ელენე გამისონია წევრი ( სტუდენტი, საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის  ფაკულტეტი)

7. ნათია ჩხეტია - წევრი ( სტუდენტი, საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი ფაკულტეტი)