წინა მისია

მიმდინარეობს საიტის განახლება

 

263513839_947595046114801_4286500680065375096_n.jpg         შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მისიაა:

 ცვალებადი  შრომის ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით შექმნას     სტუდენტის, პერსონალის, სხვა დაინტერესებული პირის კმაყოფილებაზე   დაფუძნებული საგანმანათლებლო და  დასაქმების გარემო, დასაქმებაზე,   სწავლისა და კვლევის ინტეგრირებაზე ორიენტირებული  საგანმანათლებლო პროგრამები, კვლევისა და ინტერნაციონალიზაციის ხელშემწყობი პროექტები, მოკლევადიანი მომზადება/ გადამზადების კურსები

  • დემოკრატიული და ჰუმანიზმის იდეალებზე, პიროვნულ განვითარებაზე ორიენტირებული, შიდა და საგარეო შრომის ბაზარზე უმაღლესი და პროფესიული განათლების მქონე, კონკურენტუნარიანი, მაღალკვალიფიციური კადრის, საზოგადოების აქტიური წევრის, მომზადება /გადამზადება/ მოზიდვა.
  • ინსპირირება გაუკეთოს ოპტიმიზმისა და მომავლის რწმენის ჩამოყალიბებას, მუდმივად უზრუნველყოს ხარისხი, შექმნას ეფექტური, მოქნილი და სწრაფად განვითარებადი სასწავლებელი, რომელიც შეძლებს დადებითი ზეგავლენა მოახდინოს საზოგადოების, ბიზნესის, სახელმწიფოს განვითარებასა და კეთილდღეობაზე.  გახდეს განათლების სფეროში რეგიონული ცენტრი.