აკადემიური პერსონალი

მიმდინარეობს საიტის განახლება

1.ეკატერინე ქარდავა (პროფესორი)

2.ნინო მილაშვილი (პროფესორი)

3.ლევან მაკარაძე (პროფესორი)

4.ზურაბ მაკარაძე (პროფესორი)

5.ციცინო სიხარულიძე (ასოცირებული პროფესორი)

6.მარინა თურმანიძე (ასოცირებული პროფესორი)

7.ნონა ფაღავა (ასოცირებული პროფესორი)

8.გიული გოგოლი (ასოცირებული პროფესორი)

9.მაკა ქარდავა (ასოცირებული პროფესორი)

10.ირინა აღაპაშვილი (ასოცირებული პროფესორი)

11.ირაკლი თაბორიძე (ასოცირებული პროფესორი)

12.ნონა ოთხოზორია (ასოცირებული პროფესორი)

13.გიორგი ბუცხრიკიძე (ასისტენტ პროფესორი)

14.ეკატერინე ჩაჩუა (ასისტენტ პროფესორი)

15.ნუნუ ომარაშვილი (ასისტენტ პროფესორი)

16.ვასილ ბასილაძე (ასისტენტი)

17.ნუკრი ებრალიძე (ასისტენტი)

18.შორენა ხორავა (ასისტენტი)

19.ქეთევან მძელური(ასისტენტი)

20.ნუგზარ გუგუნეიშვილი (აფილირებული, ასოცირებული პროფესორი)

21.ლილი პეტრიაშვილი (არააფილირებული,ასოცირებული პროფესორი)

22.თამარ ბუზიაშვილი (არააფილირებული, ასოცირებული პროფესორი)

23.ქეთევან გაბუნია (არააფილირებული, ასოცირებული პროფესორი)

24სოფიო მორალიშვილი(ასოცირებული პროფესორი)

25.ნოდარ სულაშვილი (ასოცირებული პროფესორი)

26.ნანა ლატარია( ასოცრებული პროფესორი)

27.ირმა ერქომაიშვილი(ასოცირებული პროფესორი)

28. ნესტან კვარაცხელია (ასოცირებული პროფესორი)

29.თამარ როსტიაშვილი ასოცირებული პროფესორი)

30.ამირან მოსულიშვილი (ასოცრებული პრფესორი)

31.ნათია ჩუბინიძე (ასისტენტი)

32.ირმა კიკვიძე(ასისტენტი)

33.ნანა ბარათაშვილი (ასისტენტი)