ტარტუს უნივერსიტეტის პროფესორმა მატი რაუდეარუსმა შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში წაიკითხა საჯარო ლექცია თემაზე  ,,ეკონომიკური პოლიტიკა ესტონეთის მაგალითზე“.