მიმდინარე წლის 14 აპრილს  შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში თანასწორობისა და დისკრიმინაციის აკრძალვის საკითხებზე საჯარო ლეკცია წაიკითხა ადამიანის უფლებათა სამართლის სპეციალისტმა,თავისუფალი უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორმა გიორგი მშვენიერაძემ.