მიმდინარე წლის 7 ივნისს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ზუგდიდის რაიონული პროკურატურის ორგანიზებით ანტინარკოტიკული ღონისძიება გაიმართა.ლექცია პროკურატურის წარმომადგენლებთან ერთად უნივერსიტეტის სტუდენტების აქტიური ჩართულობით ჩატარდა .