2014 წლის 13 მაისს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში  საზეიმოდ   გაიხსნა სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციები.მიმდინარე  წლის 5 ივნისს ჩატარდა დასკვნითი სხდომა.სამახსოვრო საჩუქრებით დაჯილდოვებულ სტუდენტებს სპეციალობების მიხედვით  დიპლომები და სიგელები გადაეცათ.